Opleiding

2016/2017

Mediaton en VvCP

2016 tot heden

Mediator

2001 tot heden

Permanente educatie NBA en RB en VvCP

2000

Federatie Belastingadviseurs (thans RB)

1995

Certificerend Accountant

1992

HEAO Accountancy

1987

Middelbaar Middenstand Onderwijs

Nevenfuncties

Juni 2017 t/m heden

Financiële commissie en duurzaamheidscommissie Hockeyclub Klein Zwitserland

Januari 2017 t/m 2019

Organisatie BusinessClub Golf Ockenburgh

April 2015 t/m 2018

Lid Raad van Advies Haagse Vereniging Duurzaamheid

Januari 2015 t/m december 2016

Lid Marketing Commissie Golf Ockenburgh

Oktober 2011 t/m oktober 2014

Penningmeester Vereniging HB onderwijs Nederland (HBoN)

Mei 2010 t/m oktober 2013

Oprichter en penningmeester Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leerlingen (PLUTO)

1998 t/m 2002

Lid oprichtingsteam en penningmeester Jong MKB Haaglanden

1994 t/m 1997

Begeleiding miniondernemingen

1991 t/m 1995

Penningsmeester Vereniging EXHES

1988 t/m 1992

Penningmeester Stichting PROHES

1988 t/m 1990

Mede oprichter jongeren sociëteit The Alternative